FREGADEROS BAJO ENCIMERA

FI APOLO 1S 71X40 VG

FI VALENCIA 71X40 VG

FI VALENCIA 2S 82X40 VG

FI APOLO 1S 36X41 VG

FI APOLO 1S 54X40 VG

FI APOLO 2S 75X41 VG

FI VALENCIA 34X40 VG

FI VALENCIA 40X40 VG

FI VALENCIA 50X40 VG

FI HERMES 40X40 VG